Analitik Psikoterapi Nedir?

Analitik Psikoterapi Nedir?

Analitik psikoterapi, Carl Gustav Jung 1875- 1961 yılları arasında yaşamış olup, analitik psikoloji teorisini ortaya koymuştur.

Jung,  kişisel gelişime dair önemli katkılarda bulunmuştur. Jung bilinç dışıyla yüzleşerek yaşamın ilk yarısında elde edilen duygu, düşünce ve dürtülerin tanınmasını rüya yöntemini kullanarak ya da yazı, resim gibi yaratıcı faaliyetlerde bulunarak bilinç dışı ruhsal dünyamızı düzenleyerek bilinçli yaşama adapte etmeyi amaçlamaktadır.

Jung, Freud’un aksine, insanların sadece geçmişteki yaşantılarıyla şekillenmeyip, başka daha farklı geçmişlerinin dışında bir anlam bulmaya yönelik her türlü faaliyetlere daha çok önem göstermiştir. Kişiliğimiz, kim olduğumuz, nasıl bir kişi olmak istediğimiz gibi geleceğe yönelik kendilik tasarımlarımızı şekillendirmektedir.

Hepimizde bilinçli yaşantılarımız ve bilinç dışı yönlerimiz aynı zamanda yapıcı ve yıkıcı güçlerimiz bir de bencillik, saldırganlık, korku ve aç gözlük gibi ilkel olan dürtülerimiz mevcuttur. Bu dürtü ve düşüncelerin tamamı insanın doğasında var olmaktadır. İnsan, bütün yönleriyle kabul edilmesi gereken bir varlıktır. Bilinç dışı kavramı kapsamlı, süper egonun kabul edemeyeceği bastırılmış materyalden oluştuğunu söylemektedir.

Yung, bilinç dışı kavramını kişilik oluşumu, hatta insanların kökenine kadar giden örüntülerin de rolü olduğunu ve bu kollektif bilinç dışı içeriğini arketip olarak isimlendirmektedir. Hayat kaynağı olarak anima ve animus her iki cinsiyette de olan ve biyolojik özellikleri de barındıran erkeksi ve kadınsılık özelliklerimizdir.

 

Ana Sayfa