Araba Korkusu

Araba Korkusu Nedir?

Araç kullanma korkusu (Araba korkusu), mevcut ruhsal bozukluklar özgül fobiler altında durumsal bir fobi türüdür. Araç kullanma uyarıcısı ile karşı karşıya kalınca güçlü ve sürekliliği olan bir korkudur. Nüfusun %4.1’inin araç kullanma korkusu yaşadığını gösterse de, araç kullanmak ile ilgili bir tür korkusu olan kişilerin%23’ye kadar ulaşmaktadır. Bu korkuya sahip olan kişiler, korkularının aşırı olduğunu kabul etmektedirler.

Çoğu zaman onunla yaşamaya razı olunan veya tercih edilen bir korku tipidir.  Bu korkunun aşılmasına dönük olarak yüzleştirme büyük bir öneme sahiptir. Konu üzerinde yürütülen psikoterapi seanslarında terapist ve danışanın aynı araç içerisinde olduğu terapi seansları uygulanması gerekebilir. Günümüz gelişen teknolojisiyle birlikte bu yüzleştirme artık daha kolay ve uygulanabilir bir hale gelmiş durumdadır.

Araba Korkusu Nasıl Ortaya Çıkar

Araç kullanma korkusu bir araç kazasından sonra gelişebileceğini ve bir travma sonrası stres bozukluğunun bir parçası olabileceği unutulmamalıdır. Bu korku, agorafobi, panik bozuklukları veya sosyal fobi gibi, farklı anksiyete bozukluklarına evrilebilir. Dolayısıyla, bu konu bir ruh sağlığı uzmanıyla değerlendirmesi ile bulunur. Sürüş korkusu olan birinin diğer tip fobilere sahip olması sıklıkla rastlanılan bir durumdur. En temel olanı olarak sayılabilecek olan kapalı alan korkusu toplum içerisinde en yaygın tip bir fobi türüdür ve diğer birçok fobi bu fobinin birer türevidir. Kapalı alan korkusunun araç içerisinde yaşanan bir türevi olarak karşımıza araba korkusu çıkar. Kişinin kendisinin bir alandan hızlıca çıkamayacağını hissederek panik atak hissine kapıldığı alanlar bu korku tipi için aday alanlardır. Sürüş korkusuna sahip kişilerin bu korkudan sıyrılıp artık sürekli olarak rahat bir şekilde araba sürmelerinin temin edilmesinin yolu genellikle kişinin arabanın kontrolünü kaybetmeyeceğini keşfetmesine bağlı bir süreçtir. Araba sürme korkusu birçok insanın günlük hayatını önemli açılardan olumsuz etkileyen bir problemdir. Arabalarla ve araba sürmeyle ilgili çok farklı korku çeşitleri var, fakat bunların hepsi tedavi edilebilir korkulardır. Araba sürme korkunuzdan sonsuza dek kurtulmak da mümkündür.

Araba Korkusu ve Sanal Gerçeklikle Çalışılması

Sürüş korkusuna son vermek için son yıllarda uygulanan ve başarılı sonuçlar elde edilen sanal gerçeklikle maruz bırakma yöntemi ile kişi aşamalı olarak korkusuna maruz bırakılarak bu duygu durumunu ortaya çıkaran etmenlerin neler olduğu anlaşılmaya çalışılır. Buna yönelik olarak yürütülen ödev ve telkin uygulamalarıyla kişinin bu fobisi ortadan kaldırılmaya çalışılır. Kadromuzda yer alan klinik psikolog ve psikiyatristlerin gözetiminde ileri seviyede tanı ve çözüm yöntemleri uygulanır.

 

Sanal Gerçeklik Terapisi

Uçak Korkusu

Psikoloji Teknolojileri Enstitüsü