Biz Kimiz?

Alen Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, kadrosundaki değerli akademisyenler ve değerli meslektaşlarımızın katkılarıyla İstanbul Suadiye'de kurulmuştur. 

Amacımız;

Teknoloji her alanda olduğu gibi ruh sağlığı alanında da hızla etkisini göstermektedir.

Tüm dünyada psikoterapi alanında saygın üniversitelerde araştırma enstitüleri kurulmuş, üzerine sürekli genişleyen devasa bir literatür oluşmuştur.

Öncelikle dünyada ruh sağlığı alanında gelişen ve gelişmekte olan teknolojileri ve yenilikleri ülkemize getirerek entegre etmek,

Psikoterapi hizmetlerinin kalitesini ve etkisini bu teknolojileri kullanarak arttırmak, 

Alandaki uzman ve öğrencileri eğitmek ve klinik araştırmalar yapmaktır.

 

ALEN PSİKOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI

  • Çocuk-Ergen Psikolojik, Pedagojik Danışmanlık
  • Yetişkin Psikolojik Danışmanlık
  • Psikolojik Testler
  • Çift ve Aile Terapisi
  • Psikodrama ve Grup Terapileri
  • Psikoloji-Psikiyatri ve Teknoloji
  • Sanal Gerçeklik Terapisi
  • Eğitimler
  • Seminerler
  • Süpervizyon

 

Merkezimizdeki uzmanlıklar:

Çocuk Psikoloğu

Klinik Psikolog

Psikiyatrist

 

Ekibimiz:

psikolog istanbul

Özlem Koç Özden

Alen Psikoloji / Psikoloji Teknolojileri Enstitüsü Kurucu

UZMAN PSİKOLOG,

PSİKOTERAPİST, Ph.Dc

 

2013 yılından bu yana Klinik Psikoloji doktora çalışmalarına devam eden Özlem Koç Özden, ilk yüksek lisans derecesini İstanbul Üniversitesi'nde almıştır. Ardından 2008 yılında New York Üniversitesi'nde özel eğitim alanında çalışmalarına devam etmiştir. Psikoloji lisans bölümü mezunu olup ayrıca Felsefe alanında ikinci bir lisans derecesine sahiptir.

Başlıca akademik çalışma alanı ve uzmanlık konusu olan  Kaygı bozuklukları ve Sanal Gerçeklik Terapisi (Virtual Reality Therapy) ile tedavisi ile ilgili eğitimine Şubat 2016'da, İspanya Barcelona'da Dr. Elizabeth McMahon ve Isabel Font yönetimindeki teorik ve pratik aşamalarda başlamış daha sonra çalışma gruplarıyla devam etmiştir. Pilot uygulamaları süpervize edilmiş ve konu ile ilgili ülkemizde sertifika alan ilk terapist olmuştur. Yine Klinik Psikoloji alanındaki doktora çalışmalarına da bu bağlamda devam etmektedir. Son yıllarda anksiyetenin (kaygı-bunaltı) psikolojik ve felsefi kökenleri ve Siber Psikoloji (Cyberpsychology),  üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırmış. Bunun yanında, sanal gerçeklik terapisinde önemli bir kaynak olan “Virtual Reality Therapy for Anxiety Disorders (APA) kitabının çeviri çalışmalarını yapmıştır.

Kariyeri boyunca, yurt içinde ve yurt dışında birçok mesleki ve özel eğitime katılmış ve dersler vermiştir.

Başlıca eğitimler:  Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitimi(POEM), Profesional Acreditado, Sanal Gerçeklik Terapisi,(Isabel Font, Barcelona-Espana),  Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitimi (POEM), Aile ve Evlilik Terapileri Derneği, New York Üniversitesi, Kingsborough Community College, Marmara Üniversitesi Sürekli eğitim Merkezi, Özel eğitim grupları ile çalışma. Ayrıca doktora bağlamında: Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Süpervizyonu (2 kez), Psikodinamik Psikoterapi Süpervizyonu, Varoluşçu Psikoterapi Süpervizyonu ve Çocuk Ergen Psikodinamik Psikoterapi Süpervizyonu 5 kez farklı ekollerde süpervizyon derslerine  katılmış ve ayrı ayrı vakalar takip etmiştir.

Klinik Psikoloji de ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak, gelişimsel envanterler, zeka testleri ile projektif testlerin uygulayıcısı konumundadır.

Verdiği Dersler:

Psikolojiye Giriş,Psikoloji Tarihi, Felsefeye Giriş, Felsefe Tarihi, Sosyoloji

Feza Sergün Süre Tophaneli

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG,

PSİKOTERAPİST

 

Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü birincilikle bitirmiş olup hemen sonrasında yüksek lisansını yine aynı üniversitede Klinik Psikoloji alanında tamamlamıştır. Tez konusu olarak çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliği konusu üzerine çalışmıştır.

Samandıra Çocuk Esirgeme Kurumu, Çapa Tıp Fakültesi ve Erenköy Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde stajlarını yapmıştır.

2007 ile 2014 yılları arasında Selinim ve İlkem Özel Eğitim ve Rhabilitasyon merkezlerinde aktif olarak çalışmıştır.

ALINAN EĞİTİMLER
• 9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (Bursa Uludağ Üniversitesi 2004)
• Maltepe Üniversitesi Aile Okulu Sertifika Programı Değişen Dünyada Aile ve Sorunları (2005)
• Çocuk ve Ergen Gelişim Testleri (AGTE),
Dil Gelişim Testleri (Peabody testi),
Çocuk ve Ergen Dikkat testleri (Cattell 2A ve 3A , Benton görsel bellek testi, Bender Gestalt
Psikomotor Algı ve Koordinasyon testi),
Projektif Çocuk ve Ergen testleri (Beier cümle tamamlama, CAT (çocukların algılama testi),
Louisa Duss testi)
Alexander Pratik Zeka Testi, R.B, Psikolojik Testler Derneği (2006)
• Maltepe Üniversitesi Aile Okulu Sertifika Programı Aile Eğitimi (2006)
• Maltepe Üniversitesi Uluslararası Gençlik ve Rehabilitasyon Sempozyumu “Okulda Şiddet“
(2007)
• Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi (PECS) eğitimi, Özel Eğitim Akademisi (2010)
• Bilişsel- Davranışçı Açıdan Sınav Kaygısı ve Başetme teknikleri, Yrd. Doç. Dr. Okan Cem
Çırakoğlu Türk Psikologlar Derneği(2010)
• WISC-R (Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği) Türk Psikologlar Derneği (2011)
• Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi, Uzm. Psikolog Birgül Emiroğlu, Yeniden sağlık ve
yaşam derneği (2012)
• Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi(42 saat), Bilgelik Enstitüsü ve Bilişsel
Davranışçı Psikoterapiler Derneği(2013)
• Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Danışmanlık Yaklaşımı, Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek, Kim
Psikoloji (2013)
• Aile Danışmanlığı Eğitim Sertifikası (450 saat), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Psikoaktif
Psikolojik Danışma Merkezi (2013)
• Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (112 saat) Sertifikası, Bilişsel
Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Psikoloji Organizasyonları ve Eğitimleri Merkezi (2016)
• MOXO Dikkat Performans Testi uygulayıcı eğitimi (2018) 

 

Özgür Erdem Arıcı

UZMAN PSİKOLOG,

PSİKOTERAPİST, Ph.Dc

 

2009 Yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirmiş, ardından ikinci üniversite olarak Haliç Üniversitesi ‘Psikoloji (%100 burslu)’ programından ‘onur derecesiyle’ mezun olmuştur. Sonrasında ‘Psikoloji Yüksek Lisans’ eğitimini ‘başarı derecesiyle’ tamamlamıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapisi, Psikodinamik Terapi, Rogeryen Psikoterapi, Aile Ve Evlilik Terapisi gibi bir çok terapötik yaklaşım ile ilgili eğitim ve süpervizyonlar almış olup, terapi sürecinde bu yaklaşımları problemin durumuna ve danışanın ihtiyacına uygun olarak eklektik (seçici ve bütüncül) bir biçimde uygulamaktadır.

2014 yılında başlamış olduğu “Klinik Psikoloji” alanında Doktora eğitimine devam etmekte ve ‘Şema Modeli’, ‘Kaygı’, ‘Depresyon’, ‘Duygu Düzenleme Güçlüğü’ ve ‘Fibromiyalji Sendromu’ ile ilgili araştırmalarını ve tez çalışmalarını sürdürmektedir.

Başlıca Çalışma Alanları:

Yetişkin ve Ergenlerde; Kaygı İle İlişkili Bozukluklar, Depresyon, Fobiler, Panik Atak, Obsesif Kompulsif Bozukluk. Öfke Kontrol Bozukluğu, Evlilik Ve İlişki Problemleri