Kategori: <span>psikolog-istanbul</span>

uzman psikolog istanbul

Psikolojik Danışmanlık İlke Ve Kuralları

Psikolojik Danışmanlık Kuralları – Uzman Psikolog İstanbul

Psikoloji bir bilim dalıdır ve bu nedenle tıp kuralları gibi belli etik kural içeriğine uyulmaktadır. Bu nedenle Hipokrat Yemininde de bahsi geçen söz konusu kurallar psikologlar için de geçerlidir. Bu noktada uyulması gereken en temel ve en önemli kuralların başında gizlilik gelmektedir. Danışan ile danışılan arasında geçen her görüşme tam bir gizlilik ilkesi ile ele alınmalıdır ve kimse ile paylaşılmamalıdır. ( uzman psikolog istanbul)

Bu noktadaki kuralların çok kati bir şekilde altı çizilmiştir. Hatta birçok noktada bu kati kuralların uç örnekleri de verilmiştir. Bir uzman danışanından aldığı bilgileri eşine, ailesine ve en yakınlarına dahi anlatmamalıdır. Bu aynı zamanda tıp etiğine aykırı bir davranıştır. Bununla birlikte ihmal edilmemesi gereken bir diğer kural sözlü bir yönteme dayalı olan psikoterapilerin ses kaydı ve görüntülü olarak kayıt altına alınmaması gerekliliğidir. Bu da hem etiğe uygun değildir hem de suç teşkil etmektedir. Söz konusu bireysel görüşmelerin azami sınırı bulunmaktadır.

Bu sınır 50 dakika olarak belirtilmiştir. Sürelerin kısaltılması ya da uzatılması gibi bir durum söz konusu değildir. Eğer terapistin çeşitli gerekçeler ile gecikmesi durumunda ne olursa olsun sürenin 50 dakikaya tamamlanması danışanın haklarından birini oluşturmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık İlkeleri

Psikolojik danışmanlık ilkeleri oldukça hassas ve homojen dengeler üzerine kuruludur. Çünkü  ele alınan psikolojik ölçekler her şeyden evvel insanidir. Bu noktada danışan – terapist ilişkisinin kapalılığı ve gizliliği belli ölçülerde değişkenlik göstermektedir. Örneğin bir hasta sürekli olarak intihar etmekten ya da kendine fiziksel olarak zarar vermekten bahsediyor ise; ve terapist bu konuda tüm müdahalelere rağmen bir ilerleme kat edememişse durumu yetkililere servis etme hakkına sahiptir. ( uzman psikolog istanbul )

Aynı şekilde bir hastanın terapi sürecinde bir suç işlemekten bahsettiği ve bir suç planı olduğu tespit edildiği takdirde yine aynı şekilde polis kuvvetlerine haber verme hakkı ve sorumluluğu terapisttedir. Psikolojik danışmanlık bir uzmanlık alanıdır ve bu noktada ancak işin eğitimini almış kişiler tarafından yönetilmelidir. Lisans ya da lisansüstü eğitim almayan kişilerin terapist olmaya hakları yoktur. Terapi süreci boyunca terapinin gerçekleştiği odalarda başka kimsenin yer almaması da ilkeler arasında yer almaktadır. Tedavi merkezlerinde yer alan hastalara ilaç tedavisi uygulanmaz. Bu nedenle söz konusu kişilere ”patalojik hasta” muamelesi yapılmaz. Danışan ne kadar talep ederse etsin şahsına ait bir ilaç yazma ya da reçete tavsiyesinde bulunma gibi durumlar söz konusu olmamaktadır.

Tedavi merkezlerine başvuran kişi ve çiftlere herhangi bir ayrım yapılmadan eşit seviyede yaklaşılmaktadır. Psikolojik danışmanlık, bir psikiyatri alanı değildir. Ancak gerekli görüldüğü takdirde psikolojik danışmanların görüşmeler ve seanslar sonucu kişileri bir psikiyatriste sevk etme hakları bulunmaktadır.

uzman, psikolog, istanbul

Ana Sayfa

psikolog anadolu yakası

Psikolojide 21. Yüzyıl Teknikleri – Psikolog Anadolu Yakası

Psikolojide 21. yüzyıl teknikleri – Psikolog Anadolu Yakası

Psikoloji, insan davranışlarını inceleyen normatif bir bilim dalıdır. Bu bilim dalında insanın davranışları somut ve soyut olarak iki kola ayrılır. Somut davranışlar gözle görülen, elle tutulan yani kısacası maddi olan tüm davranış kalıplarını ifade etmektedir. Bunun yanında bir de insanoğlunun metafizik olarak gerçekleştirmiş olduğu bazı davranış kalıpları vardır. Bu davranışları soyut davranışlarıdır. Düşünmek, sevmek, aşık olmak, acı çekmek ve daha birçok duygu ve düşünceler de birer davranış örneğidir. ( psikolog anadolu yakası )

Zaman zaman insanlar söz konusu davranış biçimlerinde birtakım bozukluklar yaşayabilmektedir. Bedensel davranış bozuklukları olabileceği (somut davranış kalıpları) gibi ruhsal davranış bozukluklarında da (soyut davranış kalıpları) birtakım bozukluklar ortaya çıkabilir. Bunun temel anlamda nedenlerine inmek gerekir.

Davranış kalıplarımızın bozulmasına neden olan etmenler arasında şunları sıralamak mümkün:

– Düzensiz uyku ve beslenme

– Dikkat eksiklikleri

– Toplumdan soyutlanmaya başlama

– Aşırı kaygı ve tereddütler temel anlamda davranış bozukluklarına yol açan etmenler olarak dikkat çekmektedir.

Günümüzün eğitim psikolojisi

Günümüzde söz konusu davranış bozukluklarına yönelik olarak geliştirilen eğitim psikolojisi hem somut hem de metafizik tüm davranışların rehabilitasyon sürecine sokulması, kişinin hem bedenen hem de ruhen kendisini iyi hissetmesini sağlamak ve topluma yeniden ayak uydurabilecek bir kişi haline koymak şekillerini almaktadır. Bütün bu şekilleri bakımından değerlendirildiği zaman son derece profesyonel eğitim psikolojisi hizmetlerinin verildiği görülmektedir. psikolog bagdat cadde

Bu verilen eğitim tekniklerinde teknolojinin tüm yenilikleri de yakından kullanılarak danışanın tüm problemlerinin çözüme kavuşturulması ve kendisini sağlıklı hissetmesi sağlanmaktadır. Bu da elbette 21. yüzyıl psikolojisindeki yeni teknikleri meydana getiren yeniliklerle mümkün olabilecektir.

21. yüzyıl psikolojik teknikler

Bilişsel Davranışçı Terapi

Analitik Psikoterapi

Şema Terapileri

Gestalt Terapileri

Varoluşçu Terapi

Hipnoterapi

Aile Terapileri

21. yüzyıl psikolojik teknikleri arasında “Sanal Gerçeklik Terapisi” adıyla bilinen yeni bir psikoterapi eğitimleri ve seansları düzenlenmektedir. Düzenlenen bu seansla anında danışanın hayattan beklentileri, korkuları, kaygıları ve yaşama sevincini azaltan etmenleri bütünüyle ele alarak değerlendirmek söz konusu olmaktadır. Bunun için yapılan tüm tekniklerle şikayetleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak çalışılır. Başlıca sanal gerçeklik psikoterapileri arasında şunları sıralamak mümkün: Hayvan fobisi, uçak ve araba fobisi, kapalı alan ve karanlık fobisi, yükseklik fobisi, sınav fobisi gibi birtakım kaygı ve korkulara ilişkin olarak yürütülen psikoterapiler olarak bilinmektedir.

Bütün bu endişe ve kaygıların azaltılması için yürütülen tüm etkin çalışmalara dayanarak; kişinin bütünüyle ortada duran sorunlarından kurtulması sağlanmakta ve bunlar dijital teknolojik cihazlarla yapılmaktadır. Bu anlamda alanına hakim psikolog tarafından yürütülen bütün bu çalışmaların eksenine dayanarak geliştirilen tüm yöntemler; üst düzey çalışmaların verilmesi adına sürdürülen nitelikleri oluşturmaktadır. Bütün bu nitelikler açısından da değerlendirildiği zaman günümüzün çağdaş yaklaşımlarına bağlı psikoterapi teknikleri uygulanmaktadır.

psikolog anadolu yakası

İletişim

psikolog ataşehir, pedagog, psikiyatrist anadolu yakası anadolu yakası

Karanlık Korkusu Yaşayanlar

Karanlık Korkusu – Psikolog Ataşehir

Özellikle küçük yaşlarda yaşanan etkileyici bir kötü durum karşısında daha çok meydana gelen karanlıktan korkma fobisi, birçok insanı çocukluktan itibaren yetişkinlik dönemine kadar takip etmekte ve özellikle geceleri dışarı çıkarken büyük bir rahatsızlık hissettirebilmektedir. Üstelik bu fobi karanlıkta kalındığı andan itibaren hemen kişiye büyük bir panik yaşatmakta; ve aydınlık olmadığı ya da ışıklar açılmadığı sürece de daha şiddetli bir hale gelmesine neden olabilmektedir. Bu durum anksiyete ile birlikte yaşanmakta ve bu yüzden de ortaya çıkan kaygı ve endişe kişiyi tam bir çıkmaza sokabilmektedir. ( psikolog ataşehir )

Karanlık olduğu zaman çevrede dokunacak bir şey bulamadığında ve bu durum uzun sürdüğü zaman kişi kendisini tıpkı bir uzay boşluğundaymış gibi hisseder; ve özellikle bir adım daha attığı andan itibaren sanki boşluktan aşağı düşecekmiş gibi bir his yaşar. O yüzden bu mutlaka iyi bir psikologtan destek alınması gereken en önemli durumlardan biridir.

Karanlıktan korkmayı yenmenin yolları

Toplumda büyük oranda insanların yaşadığı karanlıktan korkma dürtüsü özellikle geceleri dışarı çıkıldığı zaman; ara sokaklara girme sıkıntısı veya bununla beraber üstelik daha da ileri seviyelerde; sinema veya tiyatro gibi noktalarda da büyük bir rahatsızlık hissettirebilmektedir.

Zaman içerisinde çevrede ne olduğunu görememek ve bununla beraber yaşadığı anksiyete sorunu ve odaklanma problemini de yanında getirmektedir. Bu yüzden gidilen bir sinema ya da tiyatro ile birlikte konferans noktasında duruma odaklanmak büyük bir problem olabilmektedir. Bu da kişinin sosyal hayatı içerisinde büyük bir sorun yaşamasına ve ileri dönemlerde bunu daha da şiddetli bir şekilde devam ettirmesini neden olabilmektedir. O yüzden böyle bir konuda mutlaka destek alınmalıdır. Bu alanda birçok farklı tedavi yöntemi de bulunmaktadır. Uzmanların farklı telkin ve uygulamaları sayesinde; insanlar karanlıktan korkma gibi durumlardan büyük bir oranda ve bazı zamanlar tamamen kurtulma şansı elde edebilir.

Karanlıktan korkma fobisi ciddiye alınmalıdır

İlk başlarda hafif bir şekilde ortaya çıkan ve zaman içerisinde daha şiddetli bir hale dönen ve insanın sosyal hayattan koparan karanlıktan korkma fobisi; herkes tarafından ciddiye alınması gereken önemli bir sorundur. Bu bağlamda aslında bakılırsa günümüzde sanal gerçeklik yöntemi sayesinde kolay bir şekilde kurtulma şansı elde edilebilir.

Korkuları ile yüzleşmek için sanal gerçeklik içerisinde karanlıkta kalan kişiler zamanla bu fobiyi yenme imkânını bulabilmektedir. Tabii bunun yanında mutlaka iyi bir profesyonelliğe sahip uzmanlar tarafından da desteklenmesi büyük bir önem arz etmektedir. Farklı terapi seansları sayesinde ve sanal gerçeklik ile birleştiği andan itibaren kişi tamamen bu problemden kurtulabilmektedir.

psikolog ataşehir, psikolog, psikolog bağdat caddesi

Ana Sayfa

 

psikolog tavsiye

Psikolojik Danışmanlık Seçenekleri – Psikolog Tavsiye

Yetişkinlerde Psikolojik Danışmanlık Neleri Kapsar? Psikolog Tavsiye

Modern insanın çeşitli sorunlarına doğrudan yanıt verme arayışı içerisinde psikolojik danışmanlık en üst seviyelerde yer almaktadır. Bu tür hizmetin kapsamında amaç iyileştirme değil danışmanlık hizmeti vermektir.  Bu danışmanlık hizmetlerinin başında depresyon ile mücadele gelmektedir ki bunun için her zaman iyi ve tecrübeli bir psikolog tavsiye edilir.

 

Depresyon 21. yüzyıl içerisinde çeşitli etkilere ve çevresel faktörlere bağlı olarak gelişen ruhsal bunalımlar sonucu ortaya çıkmaktadır. En temel belirtisi ise hayattan keyif alamamak, yorgun uyanmak ve enerjisizlik olarak tezahür eder. Psikolojik danışmanlığın ise en temel hedefi depresyona neden olan etkileri doğru bir tespit ile ortaya çıkarmak ve daha sonra da bu nedenleri fiili olarak ortadan kaldırmaktadır.

 

Stres ve strese bağlı olarak gelişen anksiyete bozuklukluları da psikolojik danışmanlığın kapsamında ele alınmaktadır. Anksiyete bozukluklarının bir diğer adı da kaygı bozukluğudur. Örneğin üniversite sınavlarına hazırlanan bir öğrencinin sınav odaklı kaygılarının tespit edilmesinde profesyonel bir yardım ölçeği sunulmaktadır. Bu sayede nitelikli ve başarılı sonuçlara ulaşmanın ana izlekleri öğrenci ve psikolojik danışman arasında kurulan iletişimde sağlanmış olmaktadır.

 

Çağımızın en büyük sorunlarından biri de öfke kontrol sorunudur. Trafikte, sokakta, işte öfke kontrolünü sağlayamayan kişilerin tedavisi ve danışmanlıkları da; psikolojik danışmanlığın kapsadığı çalışma faaliyetleri arasında yer alır. Kişinin öfkesinin nedenleri tespit edilip üzerine gidilerek daha sakin, daha ağırbaşlı ve daha soğukkanlı bir birey olması yolunda psikolojik dinamikler ortaya çıkarılır. Modern insanın özellikle iş ve aile yaşamında kaygıya bağlı olarak karar verme yetilerinde de bozulmalar meydana gelebilir. Yetişkinler için özel hizmet dahilinde sunulan psikolojik danışmanlık; kişilerin karar verme mekanizmalarının da sağlama alınması açısından ciddi ve profesyonel yardımlar sunmaktadır.

 

Çift ve Aile Terapisinde Ele Alınan Konular

Çift ve aileler için psikolog tavsiye yöntemi ile alınabilecek hizmetler de söz konusudur. Bu hizmetlerden evliler faydalanabileceği gibi sevgililer, nişanlılar, baba – oğul – anne – kız gibi aile bireyleri de faydalanmaktadır. Burada temel amaç insan ilişkilerinin sağlıklı ve huzurlu dinamiklere yeniden erişilmesinin sağlanmasıdır. İletişim bozukluklarının nedenleri tespit edilip empati yapılması sağlanır.

 

Çiftler aynı anda seansa alınarak karşılıklı olarak öz eleştiri yapmaları istenir. Çoğu zaman insan ilişkilerinin bozulmasının nedeni olan açık sözlü olmama durumu; bu danışmanlık hizmetlerinde bertaraf edilerek insanların hatalarının sözel olarak dışa vurulması sağlanır. Aynı zamanda aşırı kıskançlık ve bencillik gibi fark edilmeyen insan dürtüleri de bu seanslarda gözler önüne serilmektedir. Güven ve güvensizlik problemine bağlı olarak cereyan eden rahatsızlıkların son bulması için çiftlerin karşılıklı olarak birbirinin dinlemesi ve anlaması yollarına başvurulur.

 

Türkiye’de ve dünyada giderek artan boşanma oranlarına karşı çift ve aile terapisi son yıllarda daha profesyonel ve daha geniş ölçekli çalışma faaliyetleri yürütmektedir. İlgilenilen diğer konular ise öfke kontrolü ve aldatma gibi her çiftin başına gelebilecek genel konulardır.

 

psikolog tavsiye istanbul

Biz Kimiz?

İletişim

psikolog istanbul anadolu yakası

İnsan İlişkileri Adına Profesyonel Destek Şarttır

İnsan İlişkilerinde Profesyonel Destek – Psikolog İstanbul Anadolu Yakası

Hayat genel olarak insan ilişkileri üzerine döner ve genel anlamda bunu başaramayan insanlar da gerçekleştirmeyi arzu ettikleri bu çok farklı durumlar konusunda başarısız olur. Yani hayat içerisinde bir şeyleri yapabilmek için mutlaka insanlarla doğru bir iletişim içerisinde girmek büyük bir önem taşımaktadır. Ancak bunu yapamayan birçok insan bulunmaktadır. Üstelik bunun yanında asosyal bir yaşam sürmekte ve başkaları ile hiçbir şekilde anlaşamayan kişiler bulunmaktadır. Bu yüzden de en başta iş hayatı olmak üzere ailesiyle veya çevresindeki insanlarla ilişkilerinde herhangi bir durum kapsamında başarılı olamamaktadır. ( psikolog istanbul anadolu yakası )

Böylesi büyük bir problem içinse mutlaka profesyonel bir destek almanın önemi oldukça büyüktür. Düzenli bir şekilde gerçekleştirecek olan seanslar kapsamında psikolog İstanbul Anadolu yakası için farklı merkezlerde bu destek sağlanabilmektedir. Üstelik Anadolu yakası ile birlikte Avrupa yakasında da yine farklı yerlerden uzman danışmanlar ya da psikologlar eşliğinde birebir olarak seansı alınabilir.

İnsanlar iletişim kurmak için profesyonel destek

Hayatta sayısız kişinin en büyük problemlerinden biri de şüphesiz insanlar ile iletişim kurmaktır. Hatta bu yüzden birçok insan işini dahi kaybedebilmektedir. Bunun önüne geçmek ve insanların ruh halinden anlayarak onlarla nasıl bir iletişim kurabilmeyi öğrenebilmek için ise kesinlikle profesyonel bir destek alınması şarttır. Özellikle de birçok değişik merkezde psikolog İstanbul Anadolu yakası veya Avrupa yakası kapsamında bulunabilir. İş yerlerinde arkadaşlar ile kurulacak iletişimin yanı sıra aile arasındaki bağın doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmesi; ya da arkadaşlar arasında da yine en doğru iletişim kurabilmesi adına; mutlaka kişinin içine girdiği karanlık ve yanlış düşüncelerden arınması için bir psikolog ve uzman danışmandan destek alması büyük bir önem arz etmektedir. Üstelik artık günümüzde medya dünyasına bakıldığı zaman bile birçok ünlünün; insanlar ile daha doğru bir iletişim kurarak kendini sevdirmesi adına bu tür profesyonel destekleri aldığını görmek mümkündür. Çok büyük bir öneme sahip olan bu hizmetler artık birebir olarak özel şekilde de sunulmaktadır.

Sosyal bir hayat kurulabilir

İletişim problemleri zaman içerisinde çok daha büyük bir sorun ortaya çıkarmakla birlikte tamamen sosyal olarak da kendisini gösterebilir. Bu da kişinin tamamen hayatını zehir edebilir. O yüzden de mutlaka bir psikolog İstanbul Anadolu yakası veya Avrupa yakası kapsamında; bu büyük şehir için mutlaka alınması büyük bir önem taşımaktadır. Bu alanda büyük bir tecrübe sahibi olmuş ve güçlü referanslar eşliğinde destek veren birçok farklı psikolog insanlara adeta ikinci şans vermektedir. O yüzden özellikle eğer bir kişi insanlar ile konuşmaktan artık çekinmekte ve onlarla sohbet etmekten hoşlanmamakta ise; mutlaka profesyonel bir destek alması gerekmektedir. Ayrıca günümüzde çok uygun fiyatlar kapsamında verilen ruhsal destek sayesinde; düzenli bir şekilde birden fazla seans alınarak karanlık düşüncelerden kurtulmak suretiyle insanlarla yeniden pozitif bir şekilde iletişim kurma şansı elde edilebilir.

psikolog istanbul anadolu yakası

 

Yetişkinlerde Psikolojik Danışmanlık

Online Terapi

Çift ve Aile Terapisi