DEHB Nedir?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluk çağının en sık görülen nörogelişimsel bozukluklarından biridir. Genellikle ilk çocukluk döneminde teşhis edilir ve sıklıkla yetişkinliğe kadar sürer. DEHB’si olan çocuklar dikkat etmekte güçlük çekebilir, dürtüsel davranışları kontrol edebilir (sonucun ne olacağı hakkında düşünmeden hareket edebilirler) veya aşırı aktif olabilirler.

Dikkat Eksikiği belirti ve bulgular

Çocukların bir defalık veya zaman zaman odaklanma ve davranma konusunda sıkıntı çekmesi normaldir. Bununla birlikte, DEHB olan çocuklarda sadece bu zaman zaman değildir. Semptomlar devam eder ve okulda, evde veya arkadaşlarla zorluğa neden olabilir.

DEHB olan bir çocuk:

Hayal görme
Unutma veya kaybetme
Çok konuşma
Dikkatsiz hatalar yapmak veya gereksiz riskler almak
Dönüş almakta sorun
Başkalarıyla birlikte olmakta zorluk çekme

Türleri

Kişide hangi tür semptomların en güçlü olduğuna bağlı olarak üç farklı tipte DEHB vardır:

Ağırlıklı olarak Dikkatsiz: Bireyin bir görevi organize etmesi veya bitirmesi, ayrıntılara dikkat etmesi veya talimatları veya konuşmaları takip etmesi zordur. Kişinin kolayca dağıttığı veya günlük rutinlerin detaylarını unutması.
Ağırlıklı olarak Hiperaktif-Dürtüsel: Kişi çok şey besler ve konuşur. Uzun süre (örneğin yemek için veya ödev yaparken) oturmak zordur. Küçük çocuklar koşabilir, atlayabilir veya sürekli tırmanabilir. Birey kendini huzursuz hisseder ve dürtüsellik ile ilgili problemleri vardır. Dürtüsel olan biri, başkalarını çok fazla kesintiye uğratabilir, insanlardan bir şeyler alabilir veya uygun zamanlarda konuşabilir. Kişinin kendi sırasını beklemesi veya yönünü dinlemesi zordur. Dürtüselliği olan bir kişi, diğerlerine göre daha fazla kaza ve sakatlığa sahip olabilir.
Kombine: Yukarıdaki iki türün belirtileri kişide eşit olarak bulunur.
Semptomlar zaman içinde değişebileceğinden, zaman içinde de değişebilir.

DEHB’nin Nedenleri

Bilim adamları, DEHB’i azaltmak için daha iyi yollar bulmak amacıyla nedenleri ve risk faktörlerini inceliyorlar. DEHB için sebep (ler) ve risk faktörleri bilinmemektedir, ancak güncel araştırmalar genetiğin önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Genetiğe ek olarak, bilim adamları aşağıdakileri içeren diğer olası nedenleri ve risk faktörlerini inceliyor:

Beyin hasarı
Hamilelik sırasında veya genç yaşta çevreye (örn., Kurşun) maruz kalma
Hamilelik sırasında alkol ve tütün kullanımı
Erken teslimat
Düşük doğum ağırlığı

Araştırmalar, DEHB’nin çok fazla şeker yeme, televizyon, ebeveynlik veya yoksulluk ya da aile kaosu gibi sosyal ve çevresel faktörlerin neden olduğu yaygın görüşlere destek vermemektedir. Elbette, bunlar dahil olmak üzere birçok şey, özellikle belirli insanlarda semptomları daha da kötüleştirebilir. Ancak kanıtlar, DEHB’nin ana nedenleri oldukları sonucuna varmak için yeterince güçlü değildir.

Teşhis

Çocuğun DEHB’si olup olmadığına karar vermek birkaç adımdır. DEHB tanısı koymak için tek bir test yoktur ve anksiyete, depresyon, uyku problemleri ve bazı öğrenme güçlüğü gibi diğer birçok sorun benzer semptomlara sahip olabilir. Sürecin bir adımı, DEHB gibi semptomlarla ilgili diğer problemleri dışlamak için işitme ve görme testleri de dahil olmak üzere tıbbi muayenenin yapılmasını içerir. Sürecin bir başka kısmı, DEHB belirtilerinin derecelendirilmesi ve çocuğun anne babasından, öğretmenlerden ve bazen çocuktan bir tarih alması için bir kontrol listesi içerebilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Tedavi

Çoğu durumda, DEHB en iyi davranış terapisi ve ilaç kombinasyonu ile tedavi edilir. DEHB’li okul öncesi çağdaki çocuklar için (4-5 yaş) davranış terapisi, özellikle ebeveynler için eğitim, tedavinin ilk kısmı olarak önerilmektedir. Her çocuk için tek bir tedavi söz konusu değildir ve iyi tedavi planları yakın izlemeyi, takipleri ve yol boyunca gerekli olan değişiklikleri içerecektir.

 

Çocuklarda Psikolojik Danışmanlık