Psikodrama ve grup terapisi bireysel terapilerde belli bir seviye ve iyileşmeye ulaşıldığı zaman başvurulan etkili bir terapi yöntemidir. Eşdeğer veya benzer nitelikte sorunlara sahip yetişkin veya çocukların bir araya getirildiği bir çalışmalarda kişiler yüzleşmeyi farklı bir boyutta yaşayabilmektedir. psikodrama ve grup terapilerinde alanında 10 yılın üzerinde deneyime sahip klinik psikolog ve psikologlarla çalışıyoruz.

Psikodrama konuları:

Psikodrama konuları aşağıdaki başlıklarda toplanır:

  • Fobiler
  • Anne –Baba Grupları
  • Sınav kaygısı (16-18 yaş) Grupları
  • İş hayatı ve stes yönetimi Grubu
  • Panik atak Grubu
  • Kayıp –Ölüm –Yas Grubu

Çocuk Gruplarda

  • 6-8 yaş Çocuk Psikodraması
  • 8-10 yaş Çocuk Psikodraması
  • 10-12 yaş çocuk Psikodraması

Yetişkinlerde Psikolojik Danışmanlık