Klinik Psikolog Dr. Özgür Erdem Arıcı

Lisansımı Psikoloji alanında onur derecesiyle tamamladım. İkinci lisansımı Eğitim Bilimleri üzerine yaptım. Yüksek lisans uzmanlık eğitimimi ‘Bilinçli Farkındalık/Mindfulness uygulamaları’ üzerine geliştirdiğim proje ile yine Psikoloji alanında tamamladıktan sonra, şema modeli, duygu düzenleme güçlükleri ve fibromiyalji sendromunu incelediğim tez çalışmamla Klinik Psikoloji alanında doktora derecesi almaya hak kazandım.

10 yılı geride bıraktığım meslek hayatımda, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, Sağlık Bakanlığı, Tubitak ve çeşitli üniversitelerde gerçekleştirdiğim eğitimlerin yanı sıra ‘duygu düzenleme, kaygı, depresyon, somatizasyon ve kronik hastalıkların psikolojik kökenlerini ele alan ulusal ve uluslararası bilimsel ve akademik çalışmalarda bulundum.

Psikoterapi sürecinde  bilişsel davranışçı model, şema modeli, insancıl terapi, bütüncül terapi gibi ilaçsız şekilde etkililiği bilimsel olarak kanıtlanmış psikoterapi yaklaşım ve tekniklerinden problemin durumuna ve ihtiyaca göre seçici ve bütüncül şekilde yararlanıyorum.

Psikoterapi sürecinde bir taraftan kısa vadeli problem çözme ve duygu düzenleme odaklı çalışırken aynı zamanda orta vadeli olarak, problemlerin kökeninde etkili olan yaşantıları çözümleme ve şema modeli çerçevesinde problem durumlarına etki eden kişilik örüntüleri üzerine çalışarak değişimin ve iyileşmenin kalıcı olmasını amaçlıyorum.

Özellikle kaygı, panik atak, fobiler, depresyon, stres, öfke, travmatik yaşantılar, aile ve ilişki problemleri başlıca çalışma alanlarım arasındadır.