Ruhsal Sorunların Çözümü İçin Psikiyatrist İstanbul
psikiyatrist istanbul

Ruhsal Sorunların Çözümü İçin Psikiyatrist İstanbul

Ruhsal Sorunlar için Psikiyatrist İstanbul

Psikiyatristler, kişilerin ruhsal ve psikolojik sorunlarına çözüm getiren hekimlerdir. (Psikiyatrist İstanbul) Yapılan bir araştırmaya göre ruhsal çöküntüler farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Bu sebeplerin her biri kişilerde farklı ruhsal çöküntülere neden olmakta ve bu ruhsal problemler zamanla kişilerin beden sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Bu durum üzerine yapılan pek çok bilimsel araştırma da bu teoriyi doğrulamıştır. Bu nedenle, kişilerde gözlemlenen ruhsal problemleri uzman bir psikiyatrist tarafından tedavi edilerek, kişilerin beden ve ruh sağlığı koruma altına alınmalıdır. Uzmanlar çoğu kez ruhsal sorunları bir zincire benzetmektedir.

Her bir zincir beden ve ruh sağlığında bir halkayı etkileyerek, vücut yapısında bozulmalara neden olmaktadır. Bu konuda önemli olan uzman bir psikiyatrist bularak, teşhis ve tedaviye yönelik bir süreç içerisine girmektir. Psikiyatrist Istanbul başta olmak üzere devlet ya da özel kurumlarda birçok ilde görev alan  uzmanlar yer almaktadır.

Ruhsal Sorunlar Nasıl Bedensel Sorunlara Dönüşür?

Her hastada ruhsal çöküntüye sebep olan psikolojik problemler farklılık gösterir. Bazı ruhsal problemler zaman içerisinde kişinin iradesi üzerine yok edilebilse de bazı ruhsal çöküntüler uzman desteğine ihtiyaç duymaktadır. Özellikle kişinin ruh sağlığına uygun uzman istanbulda psikiyatrist gibi büyük şehirlerde rahatlıkla bulunabilir. Zaman içerisinde ruhsal problemlerin tedavi edilmemesi beden sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Özellikle, bağışıklık sisteminin zayıflamasına hatta çökme noktasına getiren bu problemler var olan hastalıkların ilerlemesine neden olurken, sağlıklı bir bireyin de birtakım fiziksel rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.

Bağışıklık sisteminin etkili olduğu tüm hastalıklarda ruhsal problemler hem psikolojik hem de bedensel olarak kişilerin daha yorgun ve daha halsiz hissetmelerine neden olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre özellikle kalp ve damar rahatsızlıklarının çoğunun ruhsal problemlere dayandığı belirlenmiştir. Bu nedenle, ruhsal problemler mutlaka uzman desteği alınarak çözüme ulaştırılmalıdır.

Ruhsal Problemlerde Psikiyatristin Görevi

Her ruhsal problem kişiyi hem farklı şekilde etkilemekte hem de zamanla çözülmez sorunlara neden olmaktadır. Bu yüzden bir psikiyatristin başlıca görevi öncelikle kişinin ruh sağlığının problemden ne kadar etkilendiğini belirlemektir. Ülkemizde genel olarak ruhsal problemlerin çözümü olarak doğrudan ilaç tedavisine başvurulmaktadır. Genellikle anti depresan ilaçları ile tedaviye başlanmaktadır. Fakat kişinin ruhsal problemi için kişinin bu problemden ne kadar etkilendiği, ne derece zarar gördüğü ve problemin ana nedeni belirlenmelidir.

Bazı ruhsal çöküntüler kısa ve etkili bir tedavi yöntemi ile de giderilebilir. Bu yüzden doğrudan ilaç tedavisine başlamak gereksiz olabilmektedir. Burada psikiyatristin ne kadar ehil olduğu önemlidir. İyi uzman bir psikiyatrist hastanın ihtiyaç duyduğu tedavi yöntemini en iyi şekilde belirleyerek, doğru yöntemlerin kullanılmasını sağlayacaktır. Bu şekilde uzman bir psikiyatrist hem kişinin ruhsal problemine çözüm getirecek hem de kişiye uygun tedavi yönteminin belirlenmesini sağlayacaktır.

Bazen konuşma terapisi olarak adlandırılan psikoterapi, bir terapist ile hasta arasındaki konuşma ilişkisini içeren bir tedavidir. Çok çeşitli zihinsel bozuklukları ve duygusal zorlukları tedavi etmek için kullanılabilir. Psikoterapinin amacı, hastanın daha iyi çalışabilmesi için sakatlayıcı veya rahatsız edici semptomları ortadan kaldırmak veya kontrol etmektir. Sorunun boyutuna bağlı olarak, tedavi bir veya iki hafta içinde sadece birkaç seans sürebilir veya birkaç seans sürebilir. Psikoterapi bireysel olarak, bir çift olarak, bir aile ile veya bir grup halinde yapılabilir.

Pek çok psikoterapi şekli vardır. Hastaların davranışlarını veya düşünce kalıplarını değiştirmelerine yardımcı olan psikoterapiler, hastalara geçmiş ilişkilerin ve deneyimlerin mevcut davranışlar üzerindeki etkisini keşfetmelerine yardımcı olan psikoterapiler ve diğer sorunları belirli yollarla çözmeye yardımcı olacak şekilde tasarlanmış psikoterapiler vardır. Bilişsel davranış terapisi, problem çözmeye odaklanan hedef odaklı bir terapidir. Psikanaliz, birkaç yıl boyunca sık seanslar gerektiren yoğun bir bireysel psikoterapi şeklidir.

 

psikiyatrist istanbul

İletişim

Online Terapi