Psikologların Görev Tanımı
psikolog kadıköy

Psikologların Görev Tanımı

Psikologların Görev Tanımı – Psikolog Kadıköy

Psikoloji çok eski bir bilim dalı olmasına rağmen son 100 yıl içerisinde modern haline kavuşmuştur. Önceleri tek tip bir ruhsal bunalım tanımlaması vardı. Onun da adı histeri idi. Gelişen akılcı çözümler ve psikolojik gereçler ile birlikte bugün birçok hastalık doğru teşhis ve tanımlama ile gerçek tedavi yollarına kanalize olmuştur. ( psikolog kadıköy )

Psikolog ile Psikiyatri Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?

Tarihi süreçlerde birbirine en çok karıştırılan iki ana bilim dalı psikoloji ile psikiyatri olmuştur. Bu iki ayrı meslek dalında iki temel fark söz konusudur. Bunlardan ilki alınan eğitim tipinde yatmaktadır. Psikoloji dalında uzmanlaşmak isteyen kişiler üniversitelerin fen – edebiyat fakültelerinden psikoloji bölümlerinden mezun olarak 4 yıllık eğitimin sonunda mesleklerini icra edebilmektedir. Ancak uzman veya klinik psikolog olarak daha profesyonel düzeyde hizmet sunmak için en azından yüksek lisans derecesi elde etmeleri gerekir. Diğer taraftan psikiyatri aynı zamanda tıp bilgisi de içermesi açısından daha kapsamlı bir alan olduğu için temelde 6 yıllık tıp eğitimini gerektirmektedir. Aynı zamanda ek olarak 4 yıllık olarak psikiyatri alanında eğitim görülmelidir.

Temel farklardan bir diğeri ise yetki alanları ile ilgilidir. Bir psikologun ilaç yazma ve yazılan ilaçlara müdahale etme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Ancak sözlü olarak terapi yöntemlerini kullanarak hastalarını dinleme ve onlara psikolojik telkinlerde bulunma gibi meslek yöntemleri mevcuttur.

Psikologların Görev Tanımı Nedir?

Psikolog, ruhsal ve sinirsel hastalıkların öncelikle tanımlanmasında, daha sonrasında ise teşhis ve tedavi yöntemlerini terapi yöntemleri kullanarak uygulaması görev tanımını oluşturmaktadır. Örneğin uykusuzluk sıkıntısının nedeni fiziksel ya da psikolojik olabilir. Bir psikologun görevi bu uykusuzluk rahatsızlığının kaynağına inmektir. Eğer sorun gerçekten psikolojik ise bunun özünü oluşturan nedenlerin bulunması ve imhası söz konusu olmaktadır. Ancak fiziksel ise psikologun görevi hastayı ilgili tıp doktorlarına göndermek ve yönlendirmek olmalıdır. Aynı zamanda bir psikologun gerekli gördüğü takdirde hastasını psikiyatri kliniklerine sevk etme gibi bir yetkisi ve görev tanımı da mevcuttur.

Psikologların Uygulama Alanları Nelerdir?

Psikologların uygulama alanlarının başında psikoterapi gelmektedir. Psikoterapi teknikleri Avusturyalı doktor Sigmund Freud tarafından ortaya atılmış ve günümüze kadar gelişim göstermiştir. Hastanın profesyonel bir şekilde dinlenmesi ve bilinçaltına inilmesi suretiyle saklı olan korkularının, kaygılarının ve endişelerinin bulunması yöntemine dayanmaktadır.

Psikoterapi Yönteminin Amaçları Nedir?

Psikoterapi iki ayrı kelimenin birleşmesinden oluşmuştur. Psikolojik terapi manasına gelmektedir. Kendi iç dengesinin ve çevre ile uyumunun bozulduğu hastalarda yoğunluklu olarak uygulanmaktadır. Psikoterapinin yegane amacı yüzeyde bulunan rahatsızlıkların daha ileri noktalara taşınmasına engel olmak ve bilinçaltı olarak tabir edilen psikolojik katmandaki sorunların çözümüne odaklanmaktadır. Asla bir Polyannacılık olarak ele alınmamalıdır. Seans sayısı ve süreleri tamamen hastanın durumuna ve ihtiyaç duyduğu taleplere göre belirlenmektedir. Psikoterapinin yetmediği ve ihtiyaçları karşılamadığı durumlarda ise psikiyatri tedavi yollarına başvurulmalıdır.

psikolog kadıköy, psikolog, kadıköy

Ana Sayfa