Psikolojide 21. Yüzyıl Teknikleri – Psikolog Anadolu Yakası
psikolog anadolu yakası

Psikolojide 21. Yüzyıl Teknikleri – Psikolog Anadolu Yakası

Psikolojide 21. yüzyıl teknikleri – Psikolog Anadolu Yakası

Psikoloji, insan davranışlarını inceleyen normatif bir bilim dalıdır. Bu bilim dalında insanın davranışları somut ve soyut olarak iki kola ayrılır. Somut davranışlar gözle görülen, elle tutulan yani kısacası maddi olan tüm davranış kalıplarını ifade etmektedir. Bunun yanında bir de insanoğlunun metafizik olarak gerçekleştirmiş olduğu bazı davranış kalıpları vardır. Bu davranışları soyut davranışlarıdır. Düşünmek, sevmek, aşık olmak, acı çekmek ve daha birçok duygu ve düşünceler de birer davranış örneğidir. ( psikolog anadolu yakası )

Zaman zaman insanlar söz konusu davranış biçimlerinde birtakım bozukluklar yaşayabilmektedir. Bedensel davranış bozuklukları olabileceği (somut davranış kalıpları) gibi ruhsal davranış bozukluklarında da (soyut davranış kalıpları) birtakım bozukluklar ortaya çıkabilir. Bunun temel anlamda nedenlerine inmek gerekir.

Davranış kalıplarımızın bozulmasına neden olan etmenler arasında şunları sıralamak mümkün:

– Düzensiz uyku ve beslenme

– Dikkat eksiklikleri

– Toplumdan soyutlanmaya başlama

– Aşırı kaygı ve tereddütler temel anlamda davranış bozukluklarına yol açan etmenler olarak dikkat çekmektedir.

Günümüzün eğitim psikolojisi

Günümüzde söz konusu davranış bozukluklarına yönelik olarak geliştirilen eğitim psikolojisi hem somut hem de metafizik tüm davranışların rehabilitasyon sürecine sokulması, kişinin hem bedenen hem de ruhen kendisini iyi hissetmesini sağlamak ve topluma yeniden ayak uydurabilecek bir kişi haline koymak şekillerini almaktadır. Bütün bu şekilleri bakımından değerlendirildiği zaman son derece profesyonel eğitim psikolojisi hizmetlerinin verildiği görülmektedir. psikolog bagdat cadde

Bu verilen eğitim tekniklerinde teknolojinin tüm yenilikleri de yakından kullanılarak danışanın tüm problemlerinin çözüme kavuşturulması ve kendisini sağlıklı hissetmesi sağlanmaktadır. Bu da elbette 21. yüzyıl psikolojisindeki yeni teknikleri meydana getiren yeniliklerle mümkün olabilecektir.

21. yüzyıl psikolojik teknikler

Bilişsel Davranışçı Terapi

Analitik Psikoterapi

Şema Terapileri

Gestalt Terapileri

Varoluşçu Terapi

Hipnoterapi

Aile Terapileri

21. yüzyıl psikolojik teknikleri arasında “Sanal Gerçeklik Terapisi” adıyla bilinen yeni bir psikoterapi eğitimleri ve seansları düzenlenmektedir. Düzenlenen bu seansla anında danışanın hayattan beklentileri, korkuları, kaygıları ve yaşama sevincini azaltan etmenleri bütünüyle ele alarak değerlendirmek söz konusu olmaktadır. Bunun için yapılan tüm tekniklerle şikayetleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak çalışılır. Başlıca sanal gerçeklik psikoterapileri arasında şunları sıralamak mümkün: Hayvan fobisi, uçak ve araba fobisi, kapalı alan ve karanlık fobisi, yükseklik fobisi, sınav fobisi gibi birtakım kaygı ve korkulara ilişkin olarak yürütülen psikoterapiler olarak bilinmektedir.

Bütün bu endişe ve kaygıların azaltılması için yürütülen tüm etkin çalışmalara dayanarak; kişinin bütünüyle ortada duran sorunlarından kurtulması sağlanmakta ve bunlar dijital teknolojik cihazlarla yapılmaktadır. Bu anlamda alanına hakim psikolog tarafından yürütülen bütün bu çalışmaların eksenine dayanarak geliştirilen tüm yöntemler; üst düzey çalışmaların verilmesi adına sürdürülen nitelikleri oluşturmaktadır. Bütün bu nitelikler açısından da değerlendirildiği zaman günümüzün çağdaş yaklaşımlarına bağlı psikoterapi teknikleri uygulanmaktadır.

psikolog anadolu yakası

İletişim