Psikolojik Danışmanlık İlke Ve Kuralları
uzman psikolog istanbul

Psikolojik Danışmanlık İlke Ve Kuralları

Psikolojik Danışmanlık Kuralları – Uzman Psikolog İstanbul

Psikoloji bir bilim dalıdır ve bu nedenle tıp kuralları gibi belli etik kural içeriğine uyulmaktadır. Bu nedenle Hipokrat Yemininde de bahsi geçen söz konusu kurallar psikologlar için de geçerlidir. Bu noktada uyulması gereken en temel ve en önemli kuralların başında gizlilik gelmektedir. Danışan ile danışılan arasında geçen her görüşme tam bir gizlilik ilkesi ile ele alınmalıdır ve kimse ile paylaşılmamalıdır. ( uzman psikolog istanbul)

Bu noktadaki kuralların çok kati bir şekilde altı çizilmiştir. Hatta birçok noktada bu kati kuralların uç örnekleri de verilmiştir. Bir uzman danışanından aldığı bilgileri eşine, ailesine ve en yakınlarına dahi anlatmamalıdır. Bu aynı zamanda tıp etiğine aykırı bir davranıştır. Bununla birlikte ihmal edilmemesi gereken bir diğer kural sözlü bir yönteme dayalı olan psikoterapilerin ses kaydı ve görüntülü olarak kayıt altına alınmaması gerekliliğidir. Bu da hem etiğe uygun değildir hem de suç teşkil etmektedir. Söz konusu bireysel görüşmelerin azami sınırı bulunmaktadır.

Bu sınır 50 dakika olarak belirtilmiştir. Sürelerin kısaltılması ya da uzatılması gibi bir durum söz konusu değildir. Eğer terapistin çeşitli gerekçeler ile gecikmesi durumunda ne olursa olsun sürenin 50 dakikaya tamamlanması danışanın haklarından birini oluşturmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık İlkeleri

Psikolojik danışmanlık ilkeleri oldukça hassas ve homojen dengeler üzerine kuruludur. Çünkü  ele alınan psikolojik ölçekler her şeyden evvel insanidir. Bu noktada danışan – terapist ilişkisinin kapalılığı ve gizliliği belli ölçülerde değişkenlik göstermektedir. Örneğin bir hasta sürekli olarak intihar etmekten ya da kendine fiziksel olarak zarar vermekten bahsediyor ise; ve terapist bu konuda tüm müdahalelere rağmen bir ilerleme kat edememişse durumu yetkililere servis etme hakkına sahiptir. ( uzman psikolog istanbul )

Aynı şekilde bir hastanın terapi sürecinde bir suç işlemekten bahsettiği ve bir suç planı olduğu tespit edildiği takdirde yine aynı şekilde polis kuvvetlerine haber verme hakkı ve sorumluluğu terapisttedir. Psikolojik danışmanlık bir uzmanlık alanıdır ve bu noktada ancak işin eğitimini almış kişiler tarafından yönetilmelidir. Lisans ya da lisansüstü eğitim almayan kişilerin terapist olmaya hakları yoktur. Terapi süreci boyunca terapinin gerçekleştiği odalarda başka kimsenin yer almaması da ilkeler arasında yer almaktadır. Tedavi merkezlerinde yer alan hastalara ilaç tedavisi uygulanmaz. Bu nedenle söz konusu kişilere ”patalojik hasta” muamelesi yapılmaz. Danışan ne kadar talep ederse etsin şahsına ait bir ilaç yazma ya da reçete tavsiyesinde bulunma gibi durumlar söz konusu olmamaktadır.

Tedavi merkezlerine başvuran kişi ve çiftlere herhangi bir ayrım yapılmadan eşit seviyede yaklaşılmaktadır. Psikolojik danışmanlık, bir psikiyatri alanı değildir. Ancak gerekli görüldüğü takdirde psikolojik danışmanların görüşmeler ve seanslar sonucu kişileri bir psikiyatriste sevk etme hakları bulunmaktadır.

uzman, psikolog, istanbul

Ana Sayfa