Fobiler
Sanal Gerçeklik Terapisi

Fobiler

Fobiler, sanal gerçeklik terapisi ile olumlu sonuçlar alınabilen kaygı bozukluklarıdır.

1- Agorafobi

Kaçması çok  zor veya utanç verici olabilecek ya da panik atak veya benzer belirtilerin (baş dönmesi, düşme, kontrolünü kaybetme, kusma, vb) olması halinde yardım alınamayacağı, yer ve durumlarda bulunmaktan korkma olarak tanımlanmaktadır.

2- Panik Bozukluk

Tekrarlayan panik bozukluk belirtilerinin kısa sürede doruğa ulaştığı, yoğun kalp çarpıntısı, titreme, terleme, soluk alamama, göğüs ağrısı, bulantı, karın ağrısı, ölüm ya da çıldırma korkusu gibi belirtilerle kendini gösteren bir durumdur.

3-Özgül Fobiler

Yükseklik fobisi:

Kaçınmanın yoğunluğu bireyin özel durumunda bağlıdır, ancak bu tepkinin bir süreç içinde nasıl tezahür ettiğini tespit edebilmek önemlidir; yani merdiven çıkmaktan, bir uçurum kenarında olmaya kadar, giderek artan yüksekliklerin tepki seviyelerinin belirlenmesi.

Araç Kullanma Korkusu

Araç kullanma korkusu, mevcut ruhsal bozukluklar özgül fobiler altında durumsal bir fobi türü olarak geçer.

Araç kullanma uyarıcısı ile karşı karşıya kalınca güçlü ve sürekliliği olabilen bir korkudur.

Nüfusun %4.1’inin araç kullanma korkusu yaşadığını gösterse de, araç kullanmak ile ilgili bir tür korkusu olan kişilerin%23’ye kadar ulaşmaktadır. Araç kullanma korkusu olan kişiler, korkularının aşırı olduğunu kabul ederler.

Araç kullanma korkusu bir araç kazasından sonra gelişebileceğini ve bir travma sonrası stres bozukluğunun bir parçası olabilir.

Bu korku, agorafobi, panik bozuklukları veya sosyal fobi gibi, farklı anksiyete bozukluklarına evrilebilir. Dolayısıyla, bu konu bir ruh sağlığı uzmanıyla değerlendirmesi ile bulunur.

Hayvan Fobisi

Bu kapsamda sık karşılaşılan durumlar genellikle kedi, köpek, güvercin, fare, hamam böceği başta olmak üzere çeşitli hayvanlara karşı korku, mevcut ruhsal bozuklukları tanısal sistemleri kapsamında, belli bir hayvan türüne ilişkin belirgin bir fobi olarak tanımlanır.

Günümüzde, hayvanlara ilişkin fobiler çok yaygın bir sorundur ve bu gibi bir sorunla yaşamı boyunca karşılaşmış kişiler nüfusun %7,10’unu kapsar. Bu bağlamda bakıldığında, dünya genelinde hamam böceği ve örümcek fobileri en sık görülen korkulardandır.

 

Topluluk Önünde Konuşma Korkusu(Sosyal fobi)

Sanal gerçeklik terapisinin en etkili olduğu alanlardan biridir.

DSM V’e gore topluluk önünde konuşmaktan korkma  bir sosyal fobi olarak sınıflandırılır.

Ancak, belirtilmelidir ki vakaların %28’i sosyal fobi olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak, mevcut verilere göre, topluluk önünde konuşma bağlamında nüfusun %33’ü anksiyete yaşamaktadır.

Bu veri önemlidir; sadece yüksek oranda görülmesi nedeniyle değil, aynı zamanda, kişilerin akademik ve mesleki gelecekleri için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Ayrıca bu alan, kaçınmaların, yüksek olduğu da bir alandır.

 

Uçma Korkusu

Uçma fobisi (korkusu), mevcut ruhsal bozukluklar sınıflandırma sistemi kapsamında spesifik fobiler altında durumsal bir fobi türü olarak tanımlanmaktadır.

İnsanların %10’u uçma konusunda ciddi düzeyde korku duymakta ve mümkünse bundan kaçınırlar ve %15’i ise oldukça fazla rahatsızlık duymasına rağmen uçmaya devam etmekte.

Uçma korkusu olan kişiler, nüfusun %3’ünü temsil eder.

 

TIBBİ MÜDAHALE KORKUSU (Kan, iğne, yaralanma) İğne Korkusunun Tedavisi için Sanal Ortamlar

Kan İğne yaralanma fobisi, mevcut ruhsal bozukluklar sınıflandırma sistemi kapsamında spesifik fobiler altında tanımlanmaktadır.

 

Karanlık korkusu

Karanlık korkusu yaygın bir bozukluktur. Maruz bırakma karanlık korkusu üzerinde başarı sağlamış önemli bir davranışçı yöntemdir. Sanal gerçeklik destekli bilişsel davranışçı terapilerin karanlık korkusunu azalttığına dair yayınlar bulunmaktadır.

Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı üzerine yazılmış makaleler gözden geçirildiğinde sınav kaygısı olan kişiler yüksek oranda “sosyal değerlendirme kaygısı”na sahiptir, ki bir sosyal fobi çalışması, katılımcılar arasında %20 oranında sınav kaygısı olduğunu göstermiştir. Sanal gerçeklik destekli bilişsel davranışçı terapilerin sınav kaygısını azalttığına dair araştırmalar mevcuttur.

Sanal Gerçeklik Terapisi (Virtual Reality Exposure Therapy)