Sergün Türe Tophaneli

Uzman Klinik Psikolog

Maltepe Üniversitesinden, tam burslu olarak Psikoloji bölümünü onur derecesi ile bitirmiştir. Mezun olduktan sonra aynı üniversitede Klinik psikoloji bölümünü, “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu olan(8-12 yaş) çocukların, anne tutumlarına göre benlik saygı durumlarının incelenmesi” konusundaki teziyle tamamlamıştır.

Samandıra Çocuk Esirgeme Kurumunda, Çapa Tıp Fakültesi(Yetişkin Psikiyatri Polikliniği), Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde(Çocuk Psikiyatri Polikliniği)lisans ve yüksek lisans stajlarını tamamlamıştır.

2007-2014 yılları arasında özel eğitim merkezlerinde, özel gereksinimi olan çocuk ve aileleri ile aktif olarak çalışmıştır.

Mezun olduktan sonra, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden, Aile Danışmanlığı sertifika programını tamamlamıştır. Çocuk ve Ergenlerle çalışırken kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarından; WISC-R Zeka testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algı testi, Ankara Gelişim Envanteri, Peabody Resim ve Kelime testi, Benton Görsel bellek testi, Metropolitan okul olgunluğu, Gesell testi, Catell 2A ve 3A testi, Projektif Çocuk ve ergen testleri( Beier cümle tamamlama, CAT(çocukların algılama testi), Louisa Duss testi uygulama yeterliliğine sahiptir.Bilişsel Davranışçı sınav kaygısı ve baş etme teknikleri eğitimini, Oyun terapisi(çocuk merkezli)eğitimini, Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini, Sanat terapisi eğitimini, MOXO Dikkat ve performansı testi uygulayıcı eğitimini süpervizyonları ile tamamlamıştır. Şuan Sistemik Çift ve Aile terapisi eğitim ve süpervizyonuna devam etmektedir.

Türk Psikologlar Derneği, Oyun Terapileri Derneği, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği üyesidir.