Sosyal Anksiyete Sorununu Çözmek
sosyal anksiyete

Sosyal Anksiyete Sorununu Çözmek

Sosyal Anksiyete Sorunu

Fobi olarak söylenebilecek ve aslında genel olarak toplumda çok fazla yaşanan durumlardan biri olarak sosyal fobi sayılabilir. Yaygın bir örneği ile topluluk önünde konuşma korkusu ve rahatsızlığı büyük bir oranda yaşanmaktadır. Özellikle toplumun % 30 kadarı bu sorundan muzdariptir ve farklı mevkilerde bulunsa dahi topluluk önünde konuşma gibi sorunları ciddi boyutta yaşamaktadırlar. Üstelik topluluk önünde konuşma fobisi yani sosyal fobi yaşayan insanlar içerisinden de yine % 33 kadarı da aynı zamanda anksiyete problemleri göstermektedir. Hangi tür meslekten olunursa olunsun zaman içerisinde yaşanan bir problem kişinin mesleki kariyerini büyük oranda etkilemekte ve kariyer gelişimine engel olabilmektedir.

Katılması gerektiği bir konferans ya da birçok farklı konular adına yapılacak olan konuşmanın yapılamaması, bu tür durumlar kapsamında insanlar iş hayatlarını büyük sekteye uğrayabilmektedir. O yüzden bu konuda mutlaka uzman psikolog desteği almak gerekir.

Sosyal anksiyeteden kurtulma yolları

Özellikle akademik ve diğer farklı mesleki alanlarda insanların büyük bir sorun ile karşı karşıya kalarak kariyerlerini olumsuz etkiler. Kariyer açısından yerlerinde saymalarına sebep olan sosyal fobi ve topluluk karşısında konuşma korkusu, aslında tamamen psikolojik bir durumdur. Bundan kurtulmak da günümüzde farklı terapi yöntemleri sayesinde oldukça kolaydır. Bu tür sorunlar sadece akademik kariyerde olan insanları da etkilemez. Aynı zamanda tanınmış performans göstericileri bile bu tür problemleri değişik zamanlarda yaşayabilmektedir.

Hatta birçok stand up’çının anlattığı gibi bu konuda uzman psikolog kanalıyla destek almak suretiyle bu durumdan kurtulmanın yollarını aramaktadırlar. O yüzden sosyal fobi yaşayan herkes mutlaka bunu çok ciddiye almalı ve en kısa süre içerisinde bünyesinde uzman psikolog bulunan farklı merkezlerden destek alınmalıdır. Özellikle bu soruna ne kadar erken müdahale edilirse kurtulma şansı o kadar kısa sürede ve bir o kadar kolay gerçekleşebilir.

Yeni nesil yöntemler kapsamında sosyal fobiden kurtulma yolları

Mesleki açıdan ya da bireysel olarak birçok farklı insana büyük korku yaşatan, mesleklerinde ilerlemelerine engel olan sosyal fobi için birçok farklı tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bunlar içerisinde günümüzde en fazla kullanılan yöntem ise teknolojik açıdan büyük bir çığır açmış olan sanal gerçeklik terapisidir. Tıpkı tamamen gerçekçi bir şekilde geniş bir topluluk önünde konuşma hissini uyandıran bu sanal gerçeklik deneyimini defalarca yaşayan insanlar zaman içerisinde korkularıyla yüzleşiyor ve bundan kısa bir sürede kurtulabilmektedir.

Destek alınan kişinin de yetkinliğine bağlı olarak herkes topluluk önünde konuşma probleminden kurtularak mesleki kariyerlerinde ilerlemeleri için fırsat bulabilirler.

 

 

İletişim