WISC-R Nedir?

WISC-R zeka testi, Amerikalı klinik psikolog Dr. David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış bir zeka testidir. İlk önce yetişkinler için oluşturulan bu test, yapılan düzenlemeler ile çocuklarda uygulanması için yeniden tasarlanmıştır.

Dr. Wechsler, zekayı bireyin çevresine adapte olma kabiliyeti ve sorunları yapıcı bir şekilde çözebilme yeteneği olarak tanımlar. Wechsler’in zekayı öğrenme kapasite açısından değil, adaptasyon performans açısından değerlendirmesi dikkat çekicidir. Yani, Wechsler ölçeklerini kişinin nicelik ölçüsünü ölçmek için değil entelektüel performansını ölçmek için tasarlamıştır. Zekayı bir performans değişkeni olarak kavramsallaştırmanın mantığı, çevreye uyum sağlamak için çocuğun ne kadar kapasiteye sahip olunduğunun önemli olmadığıdır. Önemli olan çocuğun kendi zekasını bulunduğu dinamik çevre içerisinde adaptasyon sağlayabilmek için ne kadar iyi kullandığıdır. Entellektüel kapasite yerine performansın ölçülmesi testin odağı olarak kabul edilmiş ve doğruluğu kanıtlanmış olmasıyla birlikte tüm büyük zeka testleri aynı kabule dayanmaktadır.

WISC ölçeği 6-16 yaş arasındaki çocuklarda zeka seviyesini değerlendirmek için kullanılan bir ölçek çeşiti olup, yapısı ve uygulanışı gereği sözel ve görsel methodlarla çocuğun öğrenebilme kapasitesini ölçmeye yöneliktir; okuma ve matematik gibi öğrenilmiş bilgiyi değerlendirmez.

Bu nedenle, tüm çocuklarda ve özellikle üstün zekalı olduğu ön görülen öğrencilerde, gelecekteki akademik başarıların çok daha iyi bir tahmincisidir.

 

Günümüze Uygun mudur?

WISC-IV (WISC-4 Testi)

WISC- R günümüz çağının gelişen koşullarına ve çocukların maruz kaldığı dinamiklerine göre güncel olmadığından evrimleşen zeka kapasiteleri nedeniyle dünya ortalamasında yüksek bir puan ortalaması oluşturmaktadır. Bu nedenle bir çok cocuk üstün zekalı olarak değerlendirilmekte ve buda kendilerinden daha fazla performans beklenmelerine neden olmaktadır. Bu durumun sağlıklı değerlendirmeden uzaklaşmasından dolayı ABD de 2003 yılında uygulanmaya başlanan ve Turkiye’ye 2013 yılında uyarlanan güncel versiyon WISC-IV (WISC-4) testi önerilmiştir.

WISC-IV’ün kullanıldığı yaş aralığı (6 yaş 0 aydan 16 yaş 11 ayakadar)  genişletilmiş ve güncellenmiş temel alt testler; sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme ve organizasyon, sosyal bilgi, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerilerini ölçmektedir.

Tamamlayıcı diğer ek alt testler, WISC-IV’nin öğrenme güçlüğü olanlar, motor beceri güçlükleri, otizm ve otistik spektrum bozuklukları ve diğer birçok bozukluğun da dahil olduğu tüm çocukların zekasını doğru bir şekilde yansıtmasını sağlamak için kullanılmaktadır.

Test alt tiplerine aşağıdakiler örnek verilebilir.

 

Sözel IQ

Bilgi – genel bilgi soruları. Örnek: Akciğerleriniz ne yapıyor?
Anlama – sağduyulu sosyal bilgiyi, sosyal alanda pratik yargıyı ölçer durumları ve sosyal olgunlaşma düzeyi, ahlaki gelişimlerinin kapsamı ile birlikte vicdanı. Çocuklardan, olabilecekleri durumları, eylemleri veya faaliyetleri açıklamaları istenir aşina olması bekleniyor. Örnek: Bir odadan çıkarken neden ışıkları söndürüyoruz?
Aritmetik – sözlü olarak uygulanan aritmetik sorular.
Benzerlikler – iki kelimenin nasıl benzer / benzer olduğunu sormak. Örnek: Balinalar ve aslanlar nasıl
benzer?
Kelime Bilgisi – Teste giren kişiden verilen bir kelimeyi tanımlaması veya resimdeki bir nesneyi adlandırması istenir.
Rakam Açıklığı – çocuklara sözlü olarak sayı dizileri verilir ve bunları tekrarlamaları istenir
duyulduğu gibi ve ters sırada.

 

Performans IQ

Resim Tamamlama – Çocuklara, eksik kısmı olan ortak nesnelerin resmi gösterilir ve eksik parçayı işaret ederek ve / veya adlandırarak tanımlamak istenir

Resim Düzenleme – sırasız bir dizi resim verildi (kartlarda), düzenleyin düzgün bir hikaye anlatmak.

Blok Dizaynı – Çocuklar görüntülenen modele göre blokları bir kalıpta toplarlar. Bu zamanlanmış ve daha zor bulmacalardan bazılarına hız için bonuslar verilir.

Nesne Kümesi – Çocuktan kesilmiş siluet nesnelerinin bulmacalarını toplaması istenir hiçbir anahat parçaları ile.

 

WISC-R Testi Neden Yapılmalı?

WISC-R gibi bir IQ testi yaptırmak, ebeveynlerin ve öğretmenlerin, çocuklara bireysel ve uygun bir eğitim planı oluşturmaları ve onların üstün zekalı, standart ya da özel eğitime ihtiyacı konusunda karar vermelerine yardımcı olabilir. WISC, çocukların zeka ve bilişsel işlevleri hakkında uzmanlara analitik ve kolay yorumlanabilir bilgi sağlar.

Testin diğer bir önemi, düşük IQ skoru tespit olan çocuklarda olası bir zeka geriliğinin ve otizm erken tespiti için ölçek görevinde olmasıdır.

Çocuklarda Psikolojik Danışmanlık

Psikoloji Teknolojileri Enstitüsü

Zeka Testi ve Yorumlama